Luận Án Tiến Sĩ Những Vấn Đề Về Quan Hệ Kinh Tế - Tổ Chức Trong Nền Kinh Tế Theo Cơ Chế Thị Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by nhandanglv123, Nov 22, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-11-22_21-47-29.png
  Những Vấn Đề Về Quan Hệ Kinh Tế - Tổ Chức Trong Nền Kinh Tế Theo Cơ Chế Thị Trường Có Sự Quản Lý Của Nhà Nước Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Nước Ta Hiện Nay
  Khoa học Kinh tế chính trị quan tâm đặc biệt đến hệ thống quan hệ sản xuất và coi đó là đối tượng căn bản của môn học. Những năm trước đây, kinh tế chính trị tập trung sự chú ý vào phân hệ quan hệ kinh tế - xã hội, tức chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và coi đó là nguồn gốc để phát triển các quan hệ con người trong sản xuất, trong quản lý, trong phân phối, trong tiêu dùng. Còn một phân hệ khác của quan hệ sản xuất tức quan hệ kinh tế - tổ chức, thì ít được chú ý, và coi đó là đối tượng nghiên cứu của ngành khoa học quản lý kinh tế.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa
  • Người hướng dẫn: PTS. Nguyễn Văn Luân, PGS. PTS. Trần Trung Hậu
  • Tác giả: Nguyễn Văn Bảng
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 1996
  Link Download
  https://nitro.download/view/757C14EB36EC2D5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page