Luận Văn Tốt Nghiệp Nội Dung Và Nghệ Thuật Tập Thơ Hoa Thiều Ngâm Lục Của Phan Huy Chú

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngữ Văn' started by quanh.bv, Oct 9, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Thơ đi sứ là một hiện tượng khá đặc biệt trong nền văn học của nước ta. Nó xuất hiện, phát triển và tồn tại như để khẳng định những đóng góp to lớn của các sứ thần trên mặt trận bang giao, gìn giữ hòa bình, độc lập cho quốc gia, tự do cho dân tộc. Như chúng ta đã biết, yếu tố quyết định đối với vận mệnh đất nước trước hết phải tìm ở chính nghĩa và sức mạnh dân tộc, ở tinh thần yêu nước và khối đại đoàn kết của dân tộc. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao của các nước cũng không kém phần quan trọng và cần thiết.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Ngữ văn
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. Tạ Đức Tú
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Tươi
  • Số trang: 79
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1gtV8tyjq9NRILj6SK7YCDfBAVFMSpfEh
   

Share This Page