Luận Văn Tốt Nghiệp Nội Suy Đa Thức Và Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by quanh.bv, Oct 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong thực tế chúng ta thường phải tính giá trị của hàm ()yfx= với []xa,b∈, nhưng chúng ta chưa biết biểu thức giải tích của nó mà chỉ biết một số hữu hạn giá trị của nó tại các điểm []01nx,x,...,xa,b∈là 01ny,y,...,y. Cũng có khi chúng ta biết biểu thức giải tích của hàm nhưng nó quá phức tạp. Khi đó, người ta thường xây dựng một hàm ()Px đơn giản hơn và ()Px thỏa: ()()iiiPxfxy,i0,1,2,...,n=== và có giá trị "khá gần" với ()fx tại các điểm khác nhau thuộc []0nx,x. Đó là bài toán nội suy và hàm ()Px tìm được gọi là hàm nội suy hay công thức nội suy.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Toán thống kê
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Liên
  • Tác giả: Đặng Chí Linh
  • Số trang: 44
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1yocsb_nQgv6AmB_aOnrhXQAVwXotr6dO
   
  Last edited: Oct 14, 2020

Share This Page