Luận Văn Thạc Sĩ Nông Thôn Việt Nam Qua Các Phim - Bến Không Chồng, Trăng Nơi Đáy Giếng, Cánh Đồng Bất Tận

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandanglv123, Jan 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nông Thôn Việt Nam Qua Các Phim - Bến Không Chồng, Trăng Nơi Đáy Giếng, Cánh Đồng Bất Tận
  Có rất nhiều những khuynh hướng khác nhau khi nghiên cứu các thành tựu của điện ảnh cũng như các loại hình nghệ thuật khác. Nghiên cứu điện ảnh từ phương diện đề tài là một hướng tiếp cận dựa trên mối quan tâm của các nhà làm phim đến mảng hiện thực đời sống mà họ phản ánh. Hướng nghiên cứu này có thể chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt của một số bộ phim khi cùng phản ánh một đề tài, những đóng góp cũng như hạn chế của đạo diễn khi khai thác đề tài đó, và những vấn đề mang tính lịch sử và lý luận đặt ra qua thực tế các tác phẩm được khảo sát xung quanh một đề tài nhất định.
  • Luận văn thạc sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận lịch sử và Phê bình Điện ảnh - Truyền hình
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng
  • Tác giả: Nguyễn Viên Thông
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93229
  https://drive.google.com/uc?id=1t4At_L8qHn77--ZKjeKTO9hm93oYcJG3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page