Luận Văn Thạc Sĩ Ổn Định Qui Trình Chế Tạo Và Nâng Cao Tính Chất Nhạy Khí Của Dây Nano Sno2

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Vật Liệu' started by quanh.bv, Mar 2, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Trong luận văn này chúng tôi chế tạo dây nano SnO2 bằng phương pháp bốc bay nhiệt ở nhiệt độ thấp 750-8000 C sử dụng bột Sn và ở nhiệt độ cao 920-9800 C sử dụng bột SnO. Từ đó chế tạo dây nano cấu trúc nhánh bằng phương pháp bốc bay nhiệt 2 bước. Sử dụng các cấu trúc dây nano này để chế tạo cảm biến bằng phương pháp rung siêu âm rồi nhỏ phủ. Kết quả cho thấy dây nano cấu trúc nhánh có độ nhạy vượt trội so với dây nano ở 9800 C và 8000 C. Độ nhạy đạt cực đại ở 3500 C đối với khí LPG và 2000 C với khí NH3. Chúng tôi còn chế tạo cảm biến mọc dây nano lên điện cực răng lược Pt đã phủ 10nm Au ở 8000 C theo các thời gian mọc khác nhau 10 phút, 30 phút và 60 phút. Kết quả mẫu dây nano mọc ở thời gian 60 phút cho độ nhạy cao nhất.
  • Luận văn thạc sĩ vật liệu
  • Chuyên ngành khoa học vật liệu
  • Người hướng dẫn khoa học: Ts. Nguyễn Văn Hiếu
  • Tác giả: Lê Viết Thông
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/12554
   

Share This Page