Luận Văn Thạc Sĩ Phân Cấp Quản Lý Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Thành Phố Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by nhandanglv123, Jan 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Cấp Quản Lý Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Thành Phố Hải Phòng
  Đất nước ta đang trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, nền kinh tế nông nghiệp được phát triển theo hướng hiện đại hóa. Trong nhiều thập kỷ qua, Nhà nước và nhân dân ta đã tập trung đầu tư khôi phục và xây dựng nhiều hệ thống thủy lợi để phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát điện, giao thông thủy, du lịch, ... Cơ sở hạ tầng to lớn đó đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nước, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân
  • Tác giả: Phạm Thị Bích Ngoan
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2012
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001874&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page