Đề Tài Khoa Học Phân Cấp Quản Lý Trong Quá Trình Chuyển Đổi Ở Nước Ta - Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phân Cấp Quản Lý Trong Quá Trình Chuyển Đổi Ở Nước Ta - Lý Luận Và Thực Tiễn
  Trong thời gian gần đây nhiều văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta ban hành đã đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến đổi mới cách thức hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm hướng đến hiệu quả. Một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện các chương trình cải cách tại bộ, ngành, địa phương mình. Thành phố Hổ Chí Minh là một trong những tỉnh đi đầu trong cải cách hành chính và đã thu được nhiều kết quả; đang trở thành điểm thu hút sự chú ý của cả trong và ngoài nước về những gì Thành phố đang làm trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước tại địa phương. Mô hình “một cửa tiến tới một dấu ' mô hình chính phủ điện tử’ với sự ra đời của trang website của Thành phố đã và đang thu hút nhiều tỉnh đến tham quan. Thành phố Hồ chí Minh là tỉnh duy nhất trong cả nước hiện nay được chính phủ thực hiện cơ chế phân cấp cho thành phố (cấp tỉnh) hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên 18 nhóm, nội dung lĩnh vực.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 2001-50-059
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Võ Kim Sơn
  • Số trang: 304
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2003
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...-doi-o-nuoc-ta-ly-luan-va-thuc-tien-5490.html
   

Share This Page