Luận Văn Thạc Sĩ Phân Lập Tuyển Chọn Vi Sinh Vật Sinh Enzyme Phytase

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Tự Nhiên' started by nhandang123, Jan 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phân Lập Tuyển Chọn Vi Sinh Vật Sinh Enzyme Phytase
  Tổng quan về axit phytic, phytate, phytase. Trình bày các phương pháp xác định hoạt tính enzyme phytase; Tuyển chọn chủng; Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng; Phương pháp phân loại; Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp cho khả năng sinh phytase của chủng vi sinh vật nghiên cứu; Thu hồi enzyme; Nghiên cứu enzyme phytase. Kết quả: Lần đầu tiên ở Việt Nam sử dụng trình tự đa gen (gyrA, rpoB, purH, polC, groEL và ADNr 16S) để phân loại chính xác đến dưới loài của chi Bacillus; Là đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về phytase bền nhiệt ở loài Bacillus amyloliquefaciens. Chủng vi khuẩn nghiên cứu là chủng an toàn, nên có thể được sử dụng trực tiếp trong thức ăn chăn nuôi để cung cấp phytase và là nguồn probiotic cho động vật.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vi sinh vật học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đào Thị Lương
  • Tác giả: Phan Thị Thu Mai
  • Số trang: 125
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022951&sp=T&sp=3&suite=def
  http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan-van.117/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page