Luận Văn Thạc Sĩ Phân Loại Và Nhận Dạng Tự Động Các Ký Tự Trên Ảnh Captcha

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by nhandanglv123, May 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Loại Và Nhận Dạng Tự Động Các Ký Tự Trên Ảnh Captcha
  Tìm hiểu về captcha và các vấn đề liên quan đến nó như khái niệm, lịch sử, ý nghĩa ứng dụng, quá trình sinh captcha. Bên cạnh đó nghiên cứu về các phương pháp tấn công nhận dạng tự động captcha trong thực tế. Thực hiện lập trình sinh 3 bộ dữ liệu captcha phổ biến với sự hỗ trợ của thư viện xây dựng captcha trong ngôn ngữ lập trình Java và Python, nhằm mục đích huấn luyện mô hình nhận dạng tự động ký tự trong ảnh captcha. Nghiên cứu về các vấn đề lý thuyết phục vụ cho quá trình nhận dạng tự động captcha bằng mô hình CNN như: Các vấn đề tiền xử lý, co giãn, làm mờ ảnh. Các lý thuyết tiền đề của CNN như phép tính tích chập cơ sở ứng dụng và lý thuyết về mô hình CNN. Bên cạnh đó tìm hiểu về định hướng áp dụng các lý thuyết vào quy trình nhận dạng tự động captcha.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Cơ sở toán cho tin học
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thanh Hà
  • Tác giả: Nguyễn Duy Anh
  • Số trang: 61
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69793
  https://drive.google.com/uc?id=1lGlh6Ro1u_8SFd6IFnEx69LLwLeA_Vhf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page