Luận Án Tiến Sĩ Phân Quyền Tài Chính Tại Trung Quốc Từ Năm 1992 Tới Nay Và Một Số Gợi Mở Cho Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Quốc Tế' started by quanh.bv, Dec 19, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-19_3-17-11.png
  - Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đánh giá một cách hệ thống, toàn diện cơ chế, chính sách và thực tiễn quá trình triển khai phân quyền tài chính ở Trung Quốc từ năm 1992 đến nay; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đề xuất những chính sách nhằm thực hiện phân quyền tài chính ở Việt Nam có hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế hiện nay.
  - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề phân quyền tài chính tại Trung Quốc từ năm 1992 tới nay và những gợi mở cho Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Thái Quốc, TS. Hoàng Thế Anh
  • Tác giả: Nguyễn Thế Vinh
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=40604
  https://drive.google.com/file/d/1AJX_jmMj5YdhNowN7O6_kAEB8cnQPl3T
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page