Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Lilama 10

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandang123, Jun 26, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Lilama 10
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Lilama 10 nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các đối tượng sử dụng thông tin khác có cái nhìn khách quan về sức mạnh tài chính của Lilama 10 thông qua các chỉ số về khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả quản lý nợ, khả năng sinh lời. Bên cạnh đó, luận văn phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài đã ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Lilama 10. Đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định và tăng cường tình hình tài chính của công ty cổ phần Lilama 10.
  • Luận văn thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Minh Đức
  • Tác giả: Phạm Ngọc Quế
  • Số trang: 128
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1020565&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page