Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 21, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Tiền Giang
  Doanh nghiệp nước ta nói chung, Tiền Giang nói riêng ngày càng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động và giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua kết quả số liệu điều tra doanh nghiệp 01/03/2017, số doanh nghiệp thực tế của tỉnh Tiền Giang đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2016 là 3.628 doanh nghiệp, tăng 22,15% so năm 2012, tăng 18,1% so với thời điểm đầu năm, bình quân từ 2012 đến 2016 số doanh nghiệp tăng 4,57%/năm (mỗi năm tăng thêm 132 doanh nghiệp).
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Vân
  • Tác giả: Phan Thanh Việt
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ObU0RVKxru6eEPpt-5n4V3Mc_wPUipPC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page