Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận Của Hộ Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Tại Huyện Cần Giờ

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jun 18, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận Của Hộ Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Tại Huyện Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh
  Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực và có vị thế quan trọng đối với sự phát triển nhiều mặt của Nam bộ và cả nước, trong đó có ngành thủy sản, ngành có sự đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2016, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) đạt 12.440 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 5,7% so năm 2015. Trong giai đoạn 2011-2016, NLTS Thành phố tăng bình quân 5,54%/năm cao gấp 2,2 lần mức tăng bình quân NLTS của cả nước (NLTS cả nước tăng bình quân 2,55%/năm), trong đó ngành thủy sản tăng bình quân 8,8%/năm. Giá trị ngành NLTS theo giá hiện hành 2016 đạt 18.502 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng thủy sản chiếm 26%.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ
  • Tác giả: Huỳnh Hữu Sang
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1yW--npn4s0qia-0L_2BDwD73SKAzySGN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page