Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Về Chất Lượng Dịch Vụ - Tại Ngân Hàng Techcombank

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Về Chất Lượng Dịch Vụ - Tại Ngân Hàng Techcombank Chi Nhánh Cà Mau
  Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, đổi mới cơ chế quản lý cũng như cơ chế thị trường. Điều này đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nền kinh tế của đất nước đang phát triển, và có thể nói rằng ngành ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Trong thời buổi kinh tế thị trường cũng như sự gia tăng nhanh chóng về mức sống và đòi hỏi những dịch vụ cao cấp hơn, các NHTM lần lượt ra đời và khách hàng có nhiều quyền lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ tài chính cho họ. Ngân hàng nào dành được nhiều sự quan tâm và lòng trung thành của khách hàng thì ngân hàng đó sẽ thành công.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Sĩ
  • Tác giả: Lê Quán Thượng
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1YWBtHHQE42Ys-d7_5Hy4Rsnza5ABw0lb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page