Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Khu Vực Hành Chính Công Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-5_0-7-25.png
  Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Khu Vực Hành Chính Công Thành Phố Đà Nẵng
  Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đang tác động toàn diện và nhanh chóng, trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, đội ngũ lao động, trong đó có đội ngũ đang làm việc trong khu vực hành chính công.“Sự tác động đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức phải có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ và động lực làm việc tốt, hiệu quả mới có thể đáp ứng yêu cầu trong thời đại ngày nay. Để có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đó, yêu cầu tất yếu là phải tạo được động lực cho đội ngũ công chức và người lao động trong từng đơn vị theo hình thức khác nhau. Việc quan tâm và làm tốt công tác tạo động lực làm việc có ý nghĩa rất lớn, đem lại nhiều lợi ích và hiệu quả không chỉ cho bản thân công chức và người lao động mà còn cho cả các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội.”
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Diên Tuấn
  • Tác giả: Trần Văn Thông
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49257
  https://drive.google.com/file/d/1FuRxLVLpDM1idNjJN6o2Y3F4nU1lQxoO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page