Luận Văn Tốt Nghiệp Phân Tích Các Tỷ Số Tài Chính Chủ Yếu Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Cty CP Nông Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Dec 19, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Các Tỷ Số Tài Chính Chủ Yếu Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp I Hải Phòng
  Đất nước ta đang trong quá trình phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, do vậy phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp cũng phải được thay đổi cho phù họp với xu hướng phát triển đó. Hơn nữa nền kinh tế thị trường chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh , quy luật cung cầu. Và đặc biệt nước ta đã và sẽ hội nhập chủ động hiệu quả vào khu vực AFTA/ASEAN/WTO, mức độ mở cửa hàng hoá dịch vụ tài chính đầu tư sẽ đạt và ngang bằng với các nước trong khối ASEAN từng bước tạo điều kiện nặng về kinh tế, về pháp lý để hội nhập sâu hơn về kinh tế khu vực và thế giới. Do đó vấn đề phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp là một khâu trọng tâm của quản lý doanh nghiệp.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Đào Hiệp
  • Tác giả: Lưu Thị Ngọc
  • Số trang: 80
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2010
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18807
  https://drive.google.com/uc?id=131LrfsfQlqhLeOh9XHPdRMijWOg2mgxR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page