Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Thực Hiện An Toàn Lao Động Kém Của Các Nhà Thầu Xây Lắp

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng' started by nhandanglv123, May 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Thực Hiện An Toàn Lao Động Kém Của Các Nhà Thầu Xây Lắp Tại Công Trình Xây Dựng Dân Dụng, Sử Dụng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Tháp
  Trong những năm qua tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói chung nhưng Nền kinh tế nước ta vẫn phát triển và hội nhập với các nền kinh tế trong khu vực. Sự phát triển của nền kinh tế đã tạo điều kiện cho các ngành, nghề phát triển mạnh mẽ, trong đó ngành xây dựng là một trong những ngành mũi nhọn của nước ta, đóng góp rất to lớn về Kinh tế và Xã hội cho Đất nước.Ngành Xây dựng đã giải quyết một lượng lớn nhu cầu lao động trong nước và đem lại cuộc sống ấm no cho người lao động.
  • Luận văn thạc sĩ Xây dựng
  • Chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lưu Trường Văn
  • Tác giả: Ngô Thanh Trà
  • Số trang: 143
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Mở Tp. HCM 2016
  Link Download
  http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=43460
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page