Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Hành Vi Tuân Thủ Thuế Của Các Doanh Nghiệp Hoạt Động Gia Công

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jun 10, 2021 at 11:59 PM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Hành Vi Tuân Thủ Thuế Của Các Doanh Nghiệp Hoạt Động Gia Công Xuất Khẩu, Nhập Sản Xuất Xuất Khẩu - Trường Hợp Cục Hải Quan Tỉnh Đồng Tháp
  Hoạt động gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu đang đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động của giới doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu. Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Cụ thể trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Tháp, có thể nói các chính sách ưu đãi của Nhà nước đã tạo ra môi trường thuận lợi để doanh nghiệp gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu phát triển, mở rộng qui mô sản xuất, góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu của Tỉnh và giải quyết ngày càng nhiều việc làm cho người lao động.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính công
  • Người hướng dẫn: TS Nguyễn Kim Quyến
  • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Diễm
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1oJNTDOR5YGctlUbAhyjPm6gjvLnmfy_Y
   

Share This Page