Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Cấu Trúc, Hàm Lượng Của Một Số Dẫn Xuất 2-(4-Clo-8-Metyl Quinolin-2-Yl)-4,5,6,7-Tetraclo

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Phân Tích' started by quanh.bv, Apr 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phân Tích Cấu Trúc, Hàm Lượng Của Một Số Dẫn Xuất 2-(4-Clo-8-Metyl Quinolin-2-Yl)-4,5,6,7-Tetraclo-1,3-Tropolon Bằng Một Số Phương Pháp Hóa Lý Hiện Đạ
  Sự phát triển mạnh mẽ của các phương pháp phân tích cấu trúc đã giúp cho việc nghiên cứu trong các ngành Khoa học đặc biệt là Tổng hợp hữu cơ trở nên dễ dàng hơn, phát triển nhanh hơn. Trước đây, để chứng minh cấu taọ của một chất có thể mất hàng năm hoăc̣ có khi kéo dà i nhiều năm thì nay có thể thưc̣ hiêṇ sau và i giờ , sở dĩ làm được như vây l ̣ à nhờ sự hỗ trợ của các phương pháp phổ hiên đ̣ ại. Để phân tích cấu trúc của các hơp̣ chất hữu cơ có thể sử dung c ̣ ác phương pháp phổ như phổ hồng ngoại, phổ tử ngoai kh ̣ ả kiến, phổ công ̣ hưởng từ hạt nhân, phổ khối lương. ̣ Mỗi phương pháp cho phép xác đinh m ̣ ôṭ số thông tin khác nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ.
  • Luận văn thạc sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hóa phân tích
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Nghĩa Bang
  • Tác giả: Đỗ Văn Hưng
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...mot-so-phuong-phap-hoa-ly-hien-dai-55781.html
  https://drive.google.com/uc?id=1oDF907C7fAqVwKkZfPZqw9Gh5c48zCF3
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page