Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Chất Lượng Tăng Trưởng Kinh Tế Quảng Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-5_0-31-11.png
  Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao. Khi nền kinh tế có những khởi sắc nhất định, bên cạnh việc quan tâm đến tăng trưởng kinh tế thì người ta bắt đầu quan tâm đến chất lượng tăng trưởng kinh tế.“Có nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng tăng trưởng kinh tế. Nhưng nhìn chung tất cả đều hướng tới phản ánh nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, duy trì trong một thời gian dài, gắn với quá trình nâng cao chất lượng”nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phúc lợi xã hội được cải thiện, giảm số người nghèo đói và đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thúy Phương
  • Tác giả: Huỳnh Đức Nam
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49247
  https://drive.google.com/file/d/1ucPZzH-3J1xHx4iGX-lrwWlpYG5DE3G2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page