Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Chuỗi Giá Trị Cây Cao Su Tại Tỉnh Kon Tum

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_14-33-54.png
  Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu cao su đứng thứ tư thế giới sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Không nằm ngoài xu hướng đó, trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã có những chủ trương, chính sách hỗ trợ đ u tư phát triển cao su. Việc phát triển cây cao su theo chủ trương của Chính phủ và định hướng quy hoạch đã góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy quá trình khai thác qu đất trồng cao su, thu h t các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đ u tư, tạo thêm nhiều công việc làm, từng bước nhận thức được lợi ích và hiệu quả lâu dài của cây cao su đối với việc phát triển kinh tế hộ gia đình cho nhân dân trên địa bàn.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Trường Sơn
  • Tác giả: Lê Khả Tuấn
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45955
  https://drive.google.com/file/d/1WNkhPX7aWRvBmCLcbJXOa_zV7zWQzCj1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page