Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Chuyển Vị Và Nội Lực Trong Tường Chắn Và Hệ Dầm Sàn Khi Thi Công Tầng Hầm

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng' started by kimcuong230797, May 24, 2019.

 1. upload_2022-10-26_18-15-48.png
  Phân Tích Chuyển Vị Và Nội Lực Trong Tường Chắn Và Hệ Dầm Sàn Khi Thi Công Tầng Hầm Bằng Phương Pháp Semi - Top - Down
  Trong luận văn này tác giả trình bày nghiên cứu một công trình ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh có hệ tường vây (Diaphram wall) bao quanh và được thi công bằng phương pháp Semi-Top-Down. Để phân tích chuyển vị và nội lực trong tường chắn và hệ dầm sàn khi thi công tầng hầm bằng phương pháp Semi-Top-Down. Tác giả giải Bài toán phân tích ngược sử dụng phần mềm PLAXIS2Dvà Etabs đồng thời dựa vào kết quả quan trắc thực tế chuyển vị ngang của tường vây để đánh giá sự phù hợp của mô phỏng và các thông số đầu vào. Cùng với việc gia cường lỗ mở của sàn tầng hầm khi phục vụ thi công đối với công trình thực tế.
  • Luận văn thạc sĩ Xây dựng
  • Chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Trọng Nghĩa
  • Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Luân
  • Số trang: 125
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Mở Tp. HCM 2018
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1MBNNnrzUomIsV_1YzcIY5gNmlTigq5lk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 26, 2022

Share This Page