Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Đa Dạng Di Truyền Của Ba Loài Cây Bố Mẹ

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by kimcuong230797, May 7, 2020.

 1. [​IMG]
  Phân Tích Đa Dạng Di Truyền Của Ba Loài Cây Bố Mẹ (Eucalyptus Urophylla, E. Camaldulensis, E. Exserta) Làm Cơ Sở Để Xây Dựng Các Tổ Hợp Bạch Đàn Lai Khác Loài
  Bạch đàn là cây lâm nghiệp sinh trưởng nhanh, có khả năng thích nghi với nhiều vùng sinh thái nên được xem là một trong những loài cây dẫn đầu về trồng rừng sản suất trên thế giới với tổng diện tích đạt 20,07 triệu ha vào năm 2014. Gỗ bạch đàn được sử dụng cho ngành xây dựng, đóng đồ nội thất, nguyên liệu chế biến ván ép, ván dăm và ngành công nghiệp giấy cũng như sản phẩm sinh khối cho ngành năng lượng.
  • Luận văn thạc sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Việt Cường
  • Tác giả: Trần Thị Thu Hà
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/phan-60943.html
  https://drive.google.com/uc?id=15mxGj8Y626ZrRozcL814sGxrDpbGSlKB
   
  Last edited by a moderator: May 7, 2020

Share This Page