Luận Án Tiến Sĩ Phân Tích, Đánh Giá Cảnh Quan Phục Vụ Phát Triển Nông, Lâm Nghiệp Và Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by nhandanglv123, Jul 8, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích, Đánh Giá Cảnh Quan Phục Vụ Phát Triển Nông, Lâm Nghiệp Và Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Các Huyện Biên Giới Tây Nam Tỉnh Nghệ An
  Đã làm rõ tính đặc thù: khô,nóng; thiếu nước; thiếu đất sản xuất của 3 lớp cảnh quan, 6 phụ lớp cảnh quan, 6 kiểu cảnh quan, 9 hạng cảnh quan và 110 loại cảnh quan ở khu vực nghiên cứu. - Trên cơ sở phân vùng cảnh quan, tổ chức được 13 không gian lãnh thổ ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu. - Đã nghiên cứu cụ thể về tương tác giữa cảnh quan và đa dạng sinh học; trong đó sự đa dạng về cảnh quan là tiền đề của sự đa dạng về ổ sinh thái, chi phối tổ thành loài và đa dạng sinh học.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lại Vĩnh Cầm, TS. Phạm Quang Anh
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hồng
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61113
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page