Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích, Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Của Hệ Thống Các Công Trình Thủy Lợi

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by nhandanglv123, Jan 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích, Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Của Hệ Thống Các Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên Trong Giai Đoạn Quản Lý Khai Thác
  Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Thái Nguyên trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020, thì đầu tư cho nông nghiệp, thủy lợi phải được tiến hành đi trước một bước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra mục tiêu tổng quát để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới là: “...đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, đào tạo của cả nước”.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Huế
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hưng
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2012
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001853&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page