Luận Án Tiến Sĩ Phân Tích Dao Động Phi Tuyến Bằng Cách Tiếp Cận Trung Bình Có Trọng Số

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by quanh.bv, May 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án phát triển một phương pháp kết hợp phương pháp tuyến tính hóa tương đương và trung bình có trọng số để phân tích dao động phi tuyến tiền định không cản một bậc tự do. Các kết quả mới của Luận án bao gồm:
  Đã làm rõ được những tính chất của trung bình có trọng số, liên hệ giữa trung bình có trọng số và trung bình cổ điển, liên hệ giữa giá trị trung bình có trọng số và phép biến đổi Laplace và những ưu điểm của trung bình có trọng số so với trung bình cổ điển.
  Áp dụng phương pháp đề xuất để phân tích đáp ứng của hệ dao động phi tuyến tự do không cản một bậc tự do.
  Áp dụng phương pháp đề xuất để phân tích dao động phi tuyến của dầm micro tựa trên nền đàn hồi và dầm nano chịu tác dụng của lực tĩnh điện.
  • Luận án tiến sĩ cơ khí
  • Chuyên ngành Cơ học vật thể chất rắn
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ninh Quang Hải TS. Dương Thế Hùng
  • Tác giả: Đặng Văn Hiếu
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=37060
  https://drive.google.com/uc?id=1FX81SA0Q_7SokGM8wpKkVpBr1NmkEfRP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page