Luận Án Tiến Sĩ Phân Tích Đáp Ứng Của Profile Cánh Máy Bay Theo Cách Tiếp Cận Đối Ngẫu

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Aug 17, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Lần đầu tiên áp dụng và phát triển sáng tạo cách tiếp cận đối ngẫu để phân tích các hiện tượng dao động flutter xuất hiện trong thiết diện cánh chịu lực khí động.
  - Đối với tiêu chuẩn tuyến tính hóa có trọng số đã giải quyết vấn đề chọn giá trị trọng số thông qua nghiên cứu đề xuất 3 cách lựa chọn tương ứng với 3 cải tiến. Đã tiến hành khảo sát tần số dao động riêng trong hệ dao động bảo toàn bậc cao và hệ Duffing chịu tải trọng ngẫu nhiên cho thấy các cải tiến này đều cho kết quả tốt hơn so với phương pháp tuyến tính hóa kinh điển.
  • Luận án tiến sĩ Cơ học
  • Chuyên ngành Cơ kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh
  • Tác giả: Nguyễn Minh Triết
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2099/N20638/Thong-tin-LATS-cua-NCS-Nguyen-Minh-Triet.htm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page