Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Đóng Góp Của Nhóm Ngành Công Nghiệp Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Tỉnh Quảng Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-5_0-5-29.png
  Giai đoạn vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. Để có được những kết quả đó, đóng góp chung của các ngành kinh tế là vô vùng quan trọng. Trong đó, công nghiệp nổi lên là một trong những đầu tàu góp phần đưa nền kinh tế đi lên theo hướng hiện đại hóa. Số doanh nghiệp thành lập mới bình quân trong giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi cả nước đạt 128,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 62,8% so với bình quân giai đoạn 2011-2015; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng 35,2 nghìn doanh nghiệp, chiếm 27,5% (Theo Niên giám Tổng cục Thống kê năm 2020) đã cho thấy công nghiệp vẫn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Chín
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Phát
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49258
  https://drive.google.com/file/d/12s8SFLI9-wOXhM0zliZuTyoPs1LVfcdh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page