Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Dược-Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định Giai Đoạn 2017

Discussion in 'Chuyên Ngành Tổ Chức Quản Lý Dược' started by quanh.bv, Apr 3, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-4-3_2-47-41.png
  Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Dược-Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định Giai Đoạn 2017-2019
  Với bối cảnh nền kinh tế thị trường Việt Nam càng ngày mở cửa sâu rộng và sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt như hiện nay, vấn đề được đặt lên hàng đầu cho bất cứ doanh nghiệp nào là làm thế nào để kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ tiếp tục đứng vững trên thị trường và đủ khả năng cạnh tranh với doanh nghiệp khác. Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật, ngành dược thế giới đã không ngừng phát triển mạnh mẽ. Thị trường dược phẩm Việt Nam trong những năm gần đây đã liên tục tăng trưởng và diễn ra rất sôi động. Doanh nghiệp muốn tồn tại được trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, trước hết nhà quản trị cần hiểu rõ được tình hình kinh doanh trong kỳ, kiểm tra tình hình nội lực công ty, đánh giá hiệu quả hoạt động và điều chỉnh kịp thời những yếu kém, các vấn đề bất cập trong hoạt động
  • Luận văn thạc sĩ Dược học
  • Chuyên ngành Tổ chức quản lý dược
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hằng
  • Tác giả: Đinh Nhật Thăng
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Duy Tân 2022
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1G1nuPrYgQwjg9micy-NJphcBaogYtf9X
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page