Luận Văn Tốt Nghiệp Phân Tích Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Sep 26, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phân Tích Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Viễn Thông Cường Tiến
  Hiện nay, truyền hình cáp là lĩnh vực còn rất mới mẻ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Công ty cổ phần truyền hình cáp Tây Đô là một công ty tiên phong trong lĩnh vực này tại thành phố Cần Thơ. Đề tài nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm 2005-2007. Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính; đồng thời xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua ma trận Swot.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
  • Giáo viên hướng dẫn: Trần Quế Anh
  • Tác giả: Lã Kim Thanh
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1TaeMua-AWAny9HEZWHLLheG-7KDy-3FG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page