Luận Văn Tốt Nghiệp Phân Tích Nhận Thức Của Người Dân Về Vấn Đề Ô Nhiễm Nước Mặt Sông Cái Khế Trên Địa Bàn Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Sep 27, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài “Phân tích nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nước mặt của rạch Cái Khế trên địa bàn thành phố Cần Thơ” được thực hiện dựa trên những số liệu thứ cấp đã thu thập được từ báo, tạp chí, internet và các báo cáo thực hiện từ Trung tâm quan trắc Tài Nguyên và Môi Trường. Bên cạnh đó, có sử dụng bộ số liệu phỏng vấn từ các hộ gia đình. Đề tài đã phân tích hiện trạng chất lượng nước mặt và nhận thức của người dân về ô nhiễm môi trường nước và những nguồn gây ô nhiễm rạch Cái Khế như thế nào. Qua đề tài này, người đọc có thể hiểu rõ một phần nào về vấn đề ô nhiễm nước mặt rạch Cái Khế, thấy được công tác quản lý rác và sử dụng nước thải ở các địa phương, cách thức quản lý của các cơ quan ban ngành. Từ đó, thấy được những mặt thuận lợi cũng như những khó khăn mà ban lãnh đạo và các hộ dân đang gặp phải trong việc bảo vệ nguồn nước mặt rạch Cái Khế.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
  • Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Kim Hà
  • Tác giả: Phan Huỳnh Ngọc Yến
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1exQ3yVQvaE3h35043PWHGoBwnzZZbPGP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page