Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thích Nghi Của Người Chuyển Cư Đang Sinh Sống

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jun 19, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thích Nghi Của Người Chuyển Cư Đang Sinh Sống Tại Huyện Đảo Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang
  Dân số hay nói chính xác hơn là phần dân số có khả năng lao động giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một đất nước, là phần tử cơ bản của lực lượng sản xuất, đóng vai trò trung tâm, không thể thay thế trong quá trình sản xuất. Ngoài tư cách là người sản xuất ra của cải vật chất, dân số còn là đối tượng tiêu dùng của cải vật chất và các dịch vụ xã hội. Các chỉ tiêu quy mô số dân, cơ cấu dân số, tăng (giảm) số dân là những chỉ tiêu quan trọng để xây dựng, thiết lập các chính sách thu hút đầu tư cũng như lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm sau. Trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đứng trước nhiều thách thức của việc phát triển, phát triển bền vững, đó là quy mô dân số hiện nay gia tăng nhanh chóng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Vân
  • Tác giả: Nguyễn Cúc Phương
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1e09y2z2a8N8ZJchLrblw7K9e65_Hp4xd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page