Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Ổn Định Phi Tuyến Của Vỏ Trụ Sandwich Cơ Tính Biến Thiên Có Gân Gia Cường Trực Giao

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jul 18, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Ổn Định Phi Tuyến Của Vỏ Trụ Sandwich Cơ Tính Biến Thiên Có Gân Gia Cường Trực Giao Chịu Tải Xoắn Trong Môi Trường Nhiệt Độ
  Luận văn bao gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục và các chương chính như sau: Chương 1. Vỏ trụ và các hệ thức cơ bản: Trình bày về kết cấu vỏ trụ sandwich, các hệ thức cơ bản và các phương trình cân bằng của vỏ trụ FGP có gân gia cường. Chương 2. Phương pháp giải: Trình bày các điều kiện biên, phương pháp Galerkin dẫn tới biểu thức giải tích để tìm lực tới hạn của vỏ trụ FGP chịu tải xoắn. Chương 3. Tính toán bằng số: Các tính toán số so sánh với các công bố trước đó để khẳng định sự tin cậy của tính toán giải tích và khảo sát các ảnh hưởng của các tham số đến tải tới hạn và đường cong đáp ứng sau tới hạn của vỏ trụ.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Cơ học vật rắn
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Khả Hòa
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Thiệp
  • Số trang: 41
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69677
  https://drive.google.com/uc?id=1UxFjBX7tVUS0s33y_T0hwkIqitpOgt0b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page