Luận Văn Tốt Nghiệp Phân Tích Tài Chính Và Một Số Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Jan 7, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Tài Chính Và Một Số Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hiếu Trung
  Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với đó, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp cũng được mở rộng, sự cạnh tranh cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra cơ hội kinh doanh, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp. Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hay kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Bích Ngọc
  • Tác giả: Trần Mạnh Hậu
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17009
  https://drive.google.com/uc?id=1Y2uc4xul9sJ9ze5Y5or8YxWsso0E2Aqh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page