Luận Văn Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Hỗ Trợ Xuất Khẩu Thủy Sản Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Sep 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phân Tích Tình Hình Hỗ Trợ Xuất Khẩu Thủy Sản Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Trong điều kiện toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đang diễn ra với tốc độ hết sức nhanh chóng hiện nay, không một quốc gia nào phát triển nền kinh tế của mình mà không tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế và khu vực. Điều đó không loại trừ đối với Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện dại hoá đất nước hiện nay. Việc Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 7/1/2007 đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc đưa đất nước vào một sân chơi mới mang tính toàn cầu, mở ra rất nhiều cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và dĩ nhiên thách thức cũng không nhỏ.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: ThS. Đinh Thị Liên
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Thư
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1XkrI1UcS8LJhnHcbnbocNV3szDSMOK2s
   

Share This Page