Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Cảng Quảng Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Aug 23, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Cảng Quảng Ninh
  Đất nước Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế, là dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển của đất nước, mở ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay. Để đảm bảo đứng vững trên thị trường đầy sức cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp ngày ngày đều phải vận động, phải liên tục đổi mới và đối mặt với rất nhiều câu hỏi cho sự tồn tại. Quản lý tài chính là một hoạt động quan trọng đối với doanh nghiệp. Quản lý tài chính thế nào cho hợp lý? Một đồng vốn bỏ ra đem lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận? Hiệu quả đạt được có như mong muốn hay không?....Đây là số ít trong rất nhiều những câu hỏi mà người đứng đầu doanh nghiệp luôn phải tự đặt ra, phải suy nghĩ để chèo lái đưa đứa con tinh thần đi đúng hướng trên con đường hội nhập và phát triển.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Lưu Quốc Đạt
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung
  • Số trang: 138
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62405
  https://drive.google.com/uc?id=15VxTTiTqd-m2n86c19kYMlBRDJZTn14A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page