Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Tình Trạng Nghèo Và Chính Sách Hỗ Trợ Cho Hộ Nghèo Có Công Với Cách Mạng

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by nhandanglv123, Apr 8, 2021 at 11:55 AM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phân Tích Tình Trạng Nghèo Và Chính Sách Hỗ Trợ Cho Hộ Nghèo Có Công Với Cách Mạng Trên Địa Bàn Tỉnh Long An
  Long An là một địa bàn chiến lược trên chiến trường miền Nam qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Long An đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến cứu nước chung của dân tộc. Xứng danh với 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đã có hàng chục ngàn người con của quê hương trực tiếp ra mặt trận. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được cộng đồng xã hội quan tâm, từng bước góp phần nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài
  • Tác giả: Đặng Ngọc Tảo
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ahY-IOJpmnaGKTNZXMc4Q5dGLr-2BZci
   

Share This Page