Luận Án Tiến Sĩ Phân Tích Ứng Xử Dầm Sandwich Chức Năng Chịu Tác Dụng Của Tải Trọng Cơ - Thủy - Nhiệt

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jan 11, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Mục tiêu của luận án là đề xuất một số mô hình của kết cấu dầm chức năng và dầm sandwich chức năng (FG) để phân tích bài toán tĩnh, lực tới hạn và tần số dao động riêng trong môi trường cơ nhiệt ẩm. Mục tiêu đầu tiên của luận án là giới thiệu một cách tổng quan, rõ ràng và ngắn gọn về các cơ sở lý thuyết và các phương pháp tính toán cho đối tượng nghiên cứu là dầm, từ đó đề xuất một số điểm mới cần phát triển cho luận án và các phương pháp thích hợp để giải quyết cho các điểm mới này. Luận án sẽ trình bày chi tiết về vật liệu composite, các cấu trúc vi mô, các phương pháp tính toán tổng quan dựa trên cơ sở lý thuyết đàn hồi hai chiều. Một số nghiên cứu và đánh giá có liên quan đến luận án cũng được tổng hợp để đánh giá, phân tích và so sánh kết quả nghiên cứu với luận án, chẳng hạn như lý thuyết dầm, các phân tích và phương pháp số để phân tích bài toán tĩnh, lực tới hạn và tần số dao động riêng của kết cấu dầm trong môi trường cơ nhiệt.
  • Luận án tiến sĩ cơ học
  • Chuyên ngành Cơ kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên, TS. Võ Phương Thức
  • Tác giả: Nguyễn Bá Duy
  • Số trang: 216
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.11&view=34198
  https://drive.google.com/uc?id=1PLe7rhY5-QsdcceP-Tspp_ejbzqNPhZ5
   

Share This Page