Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Chiến Lược Kinh Doanh Thuê Bao Dịch Vụ Cố Định Băng Rộng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by Derikrony, Sep 14, 2018.

 1. Derikrony

  Derikrony Member

  [​IMG]
  Phân Tích Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Chiến Lược Kinh Doanh Thuê Bao Dịch Vụ Cố Định Băng Rộng Của Tổng Công Ty Viễn Thông Viettel Đến Năm 2020
  Chiến lược kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược của công ty. Các bộ phận khác của chiến lược chung phải căn cứ vào chiến lược kinh doanh để xây dựng và hiệu chỉnh. Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và hoạt động của công ty. Nó định ra được các mục tiêu lớn, theo đó cần phải huy động hợp lý các nguồn lực cả ngắn hạn và dài hạn. Nó đảm bảo cho các kế hoạch không bị lạc hướng. Chiến lược kinh doanh được xây dựng tốt giúp cho công ty thu được nhiều lợi nhuận, có chỗ đứng vững chắc an toàn trong kinh doanh, chủ động thích ứng với môi trường kinh doanh. Chính vì những lý do trên mà trong hoạt động kinh doanh của mình, các công ty cần phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, đây chính là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ công ty nào
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Việt Hà
  • Tác giả: Nguyễn Văn Lý
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/9159
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2018

Share This Page