Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Và Dự Báo Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Intracom

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Aug 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Phân Tích Và Dự Báo Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Intracom
  Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới biến động hết sức phức tạp, gây nhiều trở ngại cho quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Kết quả là rất nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản, một số khác cũng rơi vào thế khó khăn. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề quản trị tài chính. Yêu cầu đặt ra cho các nhà quản trị là phải luôn nắm rõ thực trạng tài chính doanh nghiệp để qua đó xây dựng các chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Muốn vậy, cần thường xuyên đi sâu phân tích, tổng hợp và đánh giá tình hình tài chính một cách cụ thể để nắm bắt được vị trí của doanh nghiệp mình đang ở đâu, từ đó định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Phân tích tài chính nó công cụ quan trọng với nhà quản trị nói chung và các nhà đầu tư, các cơ quan nói riêng..thông tin từ kết quả là cơ sở khoa học để các nhà quản trị đưa ra những quyết định phù hợp.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Thái Hà
  • Tác giả: Nguyễn Đăng Cường
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62485
  https://drive.google.com/uc?id=1PQvaJ2PGXRxSsOQWhWLYpgTnMluAtC3b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page