Luận Án Tiến Sĩ Phân Tích Và Phát Hiện Tiếng Nói Dựa Trên Đặc Tính Động Phi Tuyến

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by quanh.bv, Jun 16, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phân Tích Và Phát Hiện Tiếng Nói Dựa Trên Đặc Tính Động Phi Tuyến
  Luận án trình bày về vấn đề kỹ thuật trong nhận dạng tiếng nói dựa trên sự phức tạp của hệ thống động ngẫu nhiên khi bị tác động với tín hiệu phi tuyến hoặc bởi nhiễu. Hệ thống động là hỗn loạn Lorenz-Stefano với các đặc trưng động học đã được biết trước. Sự ảnh hưởng của tín hiệu tiếng nói lên đặc tính động học của hệ hỗn loạn được phân tích và so sánh với các đặc tính trong trường hợp không bị tác động. Tín hiệu được dùng để tác động lên hệ thống động là tín hiệu với các trường hợp nhiễu khác nhau. Các công cụ được dùng để đánh giá các tham số về đặc tính phi tuyến như entropy, recurrent plots,... Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, các đặc trưng động học phi tuyến của hệ thống động có sự khác nhau khi có tiếng nói. Điều này giúp cho việc phát triển nhận dạng tiếng nói.
  • Luận án tiến sĩ Kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng
  • Tác giả: Đặng Thái Sơn
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=28633

   

Share This Page