Luận Án Tiến Sĩ Phân Vùng Tướng Địa Chấn Bồn Trũng Phú Khánh Thềm Lục Địa Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by quanh.bv, Sep 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phân Vùng Tướng Địa Chấn Bồn Trũng Phú Khánh Thềm Lục Địa Việt Nam
  Phú Khánh là bồn trũng trầm tích nước sâu thuộc khu vực thềm lục địa miền Trung Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2007 trở về trước, với đặc thù là khu vực nước sâu, chi phí đầu tư thăm dò khai thác dầu khí cao nên các hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò dầu khí ở khu vực bồn trũng này còn ít và chưa đồng bộ, tài liệu thu thập được chủ yếu là tài liệu địa chấn 2D được khảo sát chủ yếu trên khu vực thềm nước nông phía Tây bồn trũng Phú Khánh. Do đó các công tác nghiên cứu về địa chất, địa vật lý ở bồn trũng Phú Khánh trong thời kỳ này còn mang tính sơ khai, còn nhiều vấn đề địa chất cần được nghiên cứu làm rõ như việc xác định ranh giới phía Đông của bồn trũng, đặc điểm địa chất, kiến tạo, hệ thống dầu khí v.v.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Văn Lưu và PGS.TS. Nguyễn Thành Vấn
  • Tác giả: Hoàng Việt Bách
  • Số trang: 137
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Tự nhiên 2015
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1xNW6G7EOt3-KCG6wZ1VJbi71_lQVsTDj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page