Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về An Ninh Con Người Của Phạm Nhân Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Jul 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện về hệ thống lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế hiện nay. Luận án có những đóng góp mới về mặt khoa học như sau:
  1. Luận án đã xây dựng được các khái niệm an ninh con người của phạm nhân; pháp luật về an ninh con người của phạm nhân; xác định rõ nội hàm, ngoại diên của những khái niệm này; xây dựng khung lý thuyết về pháp luật về an ninh con người của phạm nhân; khái quát được các nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về an ninh con người của phạm nhân và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Năm TS. Mai Văn Thắng
  • Tác giả: Nguyễn Đức Hoà
  • Số trang: 198
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=37664
  https://drive.google.com/uc?id=1jh-QJM1yff-_V5d-2dry7vy9lfhRjYS1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page