Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Về An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Qua Thực Tiễn Áp Dụng Tại Tỉnh Ninh Thuận

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by nhandanglv123, Jun 4, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Pháp Luật Về An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Qua Thực Tiễn Áp Dụng Tại Tỉnh Ninh Thuận
  Thực tiễn tiếp cận pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Ninh Thuận. Tác giả Luận văn nhận thấy người sử dụng lao động chưa quan tâm đầy đủ đến công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Việc triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật xuống cơ sở để doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động nắm bắt được còn rất hạn chế. Các cấp, các ngành, địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động phổ biến pháp luật nên việc tuyên truyền và huấn luyện trong khu vực không có quan hệ lao động chưa được nhiều. Thông qua phương pháp phân tích và so sánh luật cùng với các phương pháp thống kê; phỏng vấn… Tác giả làm sáng tỏ những điểm chưa hoàn thiện của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Chỉ ra những hạn chế của các cơ quan Nhà nước đối với công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị
  • Tác giả: Trần Thanh Minh
  • Số trang: 80
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1AeYw6bE4wf3Rpwgl2r2t8s8PVIIVuYq0
   

Share This Page