Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Về Các Biện Pháp Bảo Đảm Trong Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Từ Thực Tiễn Áp Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by nhandanglv123, Jun 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Pháp Luật Về Các Biện Pháp Bảo Đảm Trong Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Từ Thực Tiễn Áp Dụng Tại Tỉnh Ninh Thuận
  Biện pháp bảo đảm trong xử phạt vi phạm hành chính góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyết định xử phạt, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên pháp luật hiện hành còn có những bất cập nhất định nên hiệu lực, hiệu quả của biện pháp bảo đảm trong xử phạt vi phạm hành chính chưa cao, do đó số trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt còn nhiều. Nghiên cứu, phân tích, so sánh biện pháp bảo đảm của các ngành luật để đưa ra khái niệm biện pháp bảo đảm trong xử phạt vi phạm hành chính, làm rõ đặc điểm, trình tự, thủ tục, sự cần thiết áp dụng biện pháp bảo đảm, những bất cập từ quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng, đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS Trần Vân Long
  • Tác giả: Nguyễn Văn An
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1wEvk2_qXYSiaJmRxEIQC99lWlMwoaP0G
   

Share This Page