Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về Các Biện Pháp Khuyến Khích, Hỗ Trợ Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_0-2-19.png
  Về mục đích nghiên cứu: Phân tích những vấn đề lý luận pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo; đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời trên cơ, xu hướng và những vấn đề đặt ra liên quan đến đề tài nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo.
  • Luận án tiến sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Sỹ Chung; TS. Nguyễn Anh Sơn
  • Tác giả: Phan Duy An
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38315
  https://drive.google.com/uc?id=1cPZQLMQUANwqcQ8TLcW0ucbxPy9BN0MG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page