Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về Chế Độ Công Vụ Theo Vị Trí Việc Làm Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by admin, Jan 16, 2024.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-1-16_15-37-48.png
  Pháp Luật Về Chế Độ Công Vụ Theo Vị Trí Việc Làm Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Hiện Nay
  Chế độ công vụ của nước ta trong thời gian vừa qua dựa trên nền tảng chế độ chức nghiệp. Chế độ chức nghiệp có tính ổn định, coi trọng bằng cấp chưa coi trọng năng lực - giá trị cốt lõi của công chức. Vì vậy, có một bộ phận không nhỏ công chức có biểu hiện quan liêu, tham nhũng; thiếu tính năng động, linh hoạt và khả năng thích ứng với cơ chế thị trường. Trong chế độ công vụ chức nghiệp: "Công chức cũng dễ có tư tưởng "an phận", ít phấn đấu vươn lên vì họ được làm việc suốt đời (trừ những trường hợp vi phạm kỷ luật buộc thôi việc) và vì căn cứ chính để nâng bậc lương là thâm niên công tác" [28, tr. 12], từ đó dẫn đến tình trạng thiếu minh bạch, khách quan trong khâu tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, khen thưởng công chức… Điều đó đặt ra yêu cầu bức thiết phải tiến hành xây dựng, hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ trong giai đoạn mới.
  • Luận án tiến sĩ luật
  • Chuyên ngành LL&LS Nhà Nước Và Pháp Luật
  • Mã số : 62 38 01 01
  • Tác giả: Trần Thị Hải Yến
  • Hướng dẫn: Ts Phạm Hồng Thái, Ts Đàm Bích Hiên
  • 173 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1P0VDo3LR2T8W7a55ujZsqnMGgdfzp52T
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page