Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Về Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Và Thực Tiễn Thực Hiện Pháp Luật Trên Địa Bàn Tỉnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Sep 8, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-8_23-43-8.png
  Pháp Luật Về Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Và Thực Tiễn Thực Hiện Pháp Luật Trên Địa Bàn Tỉnh Tuyên Quang
  Đấu giá tài sản là một trong những phương thức mua bán tài sản đặc biệt, là một trong những hình thức mua bán tài sản phổ biến trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh các phương thức mua bán thông thường, mua bán tài sản thông qua đấu giá ngày càng phổ biến. Ở Việt Nam, hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương, chính sách, văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xác định phát triển hoạt mạnh mẽ động bán đấu giá tài sản theo hướng xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật Kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Hòa Bình
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Loan
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/8829
  https://drive.google.com/file/d/1M8jw2AdKxUsbQOfPCq5ZYpQoCsKWmc5F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page