Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Sep 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-1_2-49-57.png
  1. Mục đích nghiên cứu của luận án Mục đích nghiên cứu của Luận án là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về doanh nghiệp xã hội và pháp luật về doanh nghiệp xã hội phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay; và để từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.
  2. Đối tượng nghiên cứu của luận án Đối tượng nghiên cứu của luận án là doanh nghiệp xã hội, pháp luật về doanh nghiệp xã hội; kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở một số quốc gia trên thế giới; Thực tiễn pháp luật và áp dụng pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Luật Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Nguyên Khánh
  • Tác giả: Phùng Thị Yến
  • Số trang: 179
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=40299
  https://drive.google.com/file/d/1GRfd_bWXnkyZ4a6GFKqBVt52Q-kv8cFQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page