Luận Án Tiến Sĩ Pháp Luật Về Giao Dịch Bảo Đảm Bằng Động Sản Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 5, 2022 at 10:44 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-5_22-46-56.png
  Qua quá trình nghiên cứu, luận án thể hiện một số điểm mới như sau: Thứ nhất, luận án tiếp cận theo hướng tìm kiếm các kiến nghị hoàn thiện PL và giải pháp pháp lý để khai thông hiệu quả chức năng và giá trị kinh tế của tài sản BĐ là ĐS, qua đó bảo vệ quyền lợi của bên nhận BĐ là các NHTM trên cơ sở mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng NH cho khách hàng, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bên BĐ và các chủ thể khác trong mối quan hệ với ĐS. Dựa trên nền tảng lý thuyết kinh tế và pháp lý về tài sản, lý thuyết về hợp đồng, lý thuyết về phòng tránh rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng NH, lý thuyết về đối xứng thông tin, luận án đã xác nhận và khẳng định vai trò của GDBĐ bằng ĐS dưới khía cạnh kinh tế và pháp lý trong hoạt động cho vay của NH.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Luật Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thị Thành Dương, PGS.TS. Nguyễn Văn Vân
  • Tác giả: Trương Thị Tuyết Minh
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=40040
  https://drive.google.com/file/d/1nN3FDBakoq9NUDPNbzGohefidEymz7kB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page